0178. Chrystus moim Światłem

Ref. Chrystus moim Światłem, Chrystus moim Życiem, * jedynym Panem i Zbawicielem. * Jemu ufam, zawierzam swe życie, * by nim kierował na drodze ku Ojcu.

  1. Niepokalana Matko Kościoła, * najdoskonalszy wzorze Nowego Człowieka, * pełna Ducha Świętego, * wraz z Tobą oddaję się Chrysusowi, * Jego Słowu i dziełu. * Bądź moją Matką i Nauczycielką.
  2. Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, * przez Ciebie we Chrzcie Świętym * narodziłem się na nowo, by być dzieckiem Boga. * Ucz mnie miłości i posłuszeństwa Ojcu. * Napełnij łaską i mocą Swoją. * Bądź Towarzyszem mej drogi.
  3. Dzięki, Jezu, za Twój Kościół, * piegrzymującą wspólnotę ludu Bożego. * Pozwól mi wrastać głębiej w tę braterską wspólnotę, * podejmować diakonię, * o Tobie dawać świadectwo. * Miłować siostry i braci, i tych, którzy nam przewodzą w drodze do Ciebie.
  4. Daj miłować coraz bardziej Twoje Słowo, * niech staje się ono dla mnie światłem życia. * Daj doświadczyć mocy * i radości Ducha Świętego * przez wierność codziennej modlitwie * na drodze wzrastania w świętości.
  5. Udziel mi, Panie, daru miłości * w bezinteresownym dawaniu siebie; * miłości pięknej i szlachetnej, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. * Przyjm dzięki za drogę, na którą mnie wezwałeś * bez mej zasługi. * Amen, alleluja. * Ref.

Coda: Amen, amen, alleluja. * Amen, amen, alleluja.