0179. Chrystus Pan, Boży Syn

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz * zgodził się wziąć mój grzech. * Za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win * i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Ref. Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój. * Tyś Jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król! * Wywyższony bądź, Boży Baranku! * Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.