0375. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, * i śpiewać psalm Twojemu imieniu, * i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, * a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni, * i dźwięcznej cytrze.