0026. Alleluja! Biją dzwony

  1. Alleluja! Biją dzwony, * głosząc w świata wszystkie strony, * że zmartwychwstał Pan! * Alleluja, alleluja, alleluja!
  2. Biją długo i radośnie, * że aż w piersiach serce rośnie. * Triumf prawdzie dan. * Alleluja...
  3. W majestacie Boskiej chwały * idzie Chrystus Zmartwychwstały * między uczniów Swych. * Alleluja...
  4. Dzień wesoły nam dziś nastał, * Pan po męce zmartwychpowstał, * płynie pieśni ton. * Alleluja...