0274. Duchu Święty, do nas przyjdź

  1. Duchu Święty, do nas przyjdź. * Dotknij w sercach naszych ran. * Uzdrów je Miłością Swą. * Pokój w serca nasze wlej.
  2. Królu życia, do nas przyjdź. * Niech Twój Krzyż jaśnieje w nas. * Łaską Swoją ulecz nas. * Ogień niech zapłonie dziś.
  3. Ojcze, Stwórco świata, przyjdź. * Niech Twój obraz żyje w nas. * Przyjdź i ześlij Ducha nam. * Niech umocni życie w nas.