0283. Duchu Święty, wołam, przyjdź

Duchu Święty, wołam, przyjdź (Duchu Święty, wołam, przyjdź), * bądź jak ogień duszy mej (bądź jak ogień duszy mej), * bądź jak ogień w ciele mym (bądź jak ogień w ciele mym), * rozpal mnie. /bis

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, * miłosierdzie Jego wielkie jest, * okazuje dobroć Swoją dziś * dla tych, * którzy chcą miłować Go.