0287. Duszo Chrystusowa

  1. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. * Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. * Krwi Chrystusowa, napój mnie. * Wodo z Boku Chrystusowego, obmyj mnie.
  2. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. * O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. * W ranach Twoich ukryj mnie. * Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
  3. Od złego wroga obroń mnie. * W godzinę śmierci wezwij mnie. * I każ mi przyjść do Siebie, * abym z świętymi Twymi chwalił Cię * na wieki wieków. Amen.