0388. Jam jest Chlebem Żywym

Ref. Jam jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba.

  1. Ciało Moje jest pokarmem, * a Krew Moja jest napojem.
  2. Kto pożywa Ciało i Krew Moją, * ten ma życie wieczne.
  3. Kto przyjmuje Ciało i Krew Moją, * ten we Mnie, a Ja w nim mieszkam.
  4. Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny * i będzie żył na wieki.