0389. Jam jest Chleb Życia

  1. Jam jest Chleb Życia, * kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, * kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. * Nikt nie może przyjść do Mnie, * jeśli go nie pociągnie Ojciec.
    Ref. A Ja go wskrzeszę, * a Ja go wskrzeszę, * a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  2. Chlebem, który Ja dam, * jest Moje Ciało za życie świata. * Jeśli kto spożywa ten Chleb, * będzie żył na wieki, * będzie żył na wieki.
  3. Ja jestem Zmartwychwstaniem, * Ja jestem Życiem. * Kto we Mnie wierzy, * choćby i umarł, * żyć będzie na wieki.