0409. Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie, * tęsknię za Duchem Twym. * Kocham kroki Twe, * wiem jak pukasz do drzwi. * Przychodzisz jak ciepły wiatr. * Otwieram się i czuję znów że. * /: Twoja miłość jak ciepły deszcz, * Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. * Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch * ogarnia mnie. :/