0047. A myśmy się chlubić powinni

Ant. A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest Zbawienie, Życie i Zmartwychwstanie nasze.

  1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, * niech zajaśnieje dla nas Jego Oblicze.
  2. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego Zbawienie pośród wszystkich ludów.
  3. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
  4. Niech się narody cieszą i weselą, * że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.
  5. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody dają Ci chwałę.