0901. Przybądź, Duchu Święty (Sekwencja)

  1. Przybądź, Duchu Święty, * spuść z niebiosów wzięty * światła Twego strumień. * Przyjdź, Ojcze ubogich, * Dawco darów mnogich, * Przyjdź, światłości sumień.
  2. O Najmilszy z gości, * słodka serc Radości, * słodkie Orzeźwienie. * W pracy Tyś ochłodą, * w skwarze Żywą Wodą, * w płaczu utuleniem.
  3. Światłości Najświętsza, * serc wierzących wnętrza * poddaj Swej potędze. * Bez Twojego tchnienia * cóż jest wśród stworzenia: * jeno cierń i nędze!
  4. Obmyj, co nieświęte, * oschłym wlej zachętę, * ulecz serca ranę. * Nagnij, co jest harde, * rozgrzej serca twarde, * prowadź zabłąkane.
  5. Daj Twoim wierzącym, * w Tobie ufającym * siedmiorakie dary. * Daj zasługę męstwa, * daj wieniec zwycięstwa, * daj szczęście bez miary. * Amen. Alleluja!