0175. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

Ref. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza! * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest Pokojem, * naszym Pojednaniem!

  1. On jest Słowem nad wiekami, * Pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam Swą chwałę.
  2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego Ciele zamieszkała.
  3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na Krzyżu oddał życie.
  4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi * do radości Swego Ojca.