0368. Jahwe jest moją Mocą

  1. Jahwe jest moją Mocą, On źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie, * On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, * On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
  2. Któż jest pośród bogów równy Tobie, Jahwe, * w blasku świętości, któż Ci jest podobny? * Straszliwy w czynach, cuda działający, * prawicę Swą wyciągnąłeś, pożarła ich ziemia.
  3. Wiodłeś Swą łaską lud oswobodzony, * zaprowadziłeś w święte Swe mieszkanie. * Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem, * truchleją z trwogi mieszkańcy Kanaanu.
  4. Wprowadziłeś, osadziłeś * na górze Twej chwały, * w miejscu, któreś uczynił * Swoim mieszkaniem, * w świątyni, którą założyły Twoje ręce. * Jahwe jest Królem na zawsze, na wieki.
  5. Jahwe jest moją Mocą, On źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie. * On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, * On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.