0022. Albowiem tak Bóg umiłował świat

Albowiem tak Bóg umiłował świat, * że Syna Jednorodzonego dał, * by każdy, kto w Niego wierzy * nie zginął, lecz życie wieczne miał. * Lecz, by mógł żyć na wieki, * by mógł żyć na wieki. * Lecz, by mógł żyć na wieki, * by mógł żyć na wieki.