0265. Duch Pański nade mną

Ref. Duch Pański nade mną, * namaścił i posłał mnie, * bym głosił Ewangelię, * niewidomym przejrzenie.

  1. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą * i Jego ramię dzierży władzę. * Oto z Nim idzie Jego nagroda, * a przed Nim Jego zapłata.
  2. Pan Bóg zawsze prowadzić cię będzie, * nasyci duszę Twoją na pustkowiach. * Odmłodzi twoje kości, będziesz jak zroszony ogród * i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
  3. Rozleję wody po spragnionej glebie * i zdroje po wyschniętej ziemi. * Przeleję Ducha Mego na twoich potomków * i błogosławieństwo Moje na twe latorośle.
  4. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, * głoście je na wyspach odległych i mówcie: * Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi * i będzie czuwał, jak pasterz nad swym stadem.