0266. Duch Pański napełnił okrąg ziemi

Ref. Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja! * Radujmy się przed Panem * i wysławiajmy wielkie dzieła Boże! * Alleluja, alleluja!

  1. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, * którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. * Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, * stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
  2. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. * Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, * ale ducha mocy i miłości, i przybrania za synów, * w którym możemy wołać: Abba, Ojcze.
  3. Usiłujmy więc zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. * Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliśmy wezwani w jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. * Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. * Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich.
  4. Serce człowieka nie zdołało pojąć, * jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. * Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, * który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
  5. Bóg jest Tym, który nas umacnia w Chrystusie * i Tym, który nas namaścił. * On też wycisnął na nas pieczęć * i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
  6. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. * Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba * sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, * których nie można wyrazić słowami.