0038. Alleluja! Jezus żyje

  1. Alleluja! Jezus żyje! * Już Go dłużej grób nie kryje, * w którym trzy dni spoczywał.
  2. Alleluja! Przezwyciężył * Jezus czarta, co nas więził * w tej haniebnej niewoli.
  3. Alleluja! Tryumfuje * prawda, a fałsz ustępuje * z ziemi oswobodzonej.
  4. Alleluja! Złość zgromiona, * a niewinność wyniesiona * odzyskała swe prawa.
  5. Alleluja! Zmartwychwstały * jest zastawem wiecznej chwały, * którą krwawo wyjednał.
  6. Alleluja! I my wiemy, * iż z swych grobów powstaniemy, * jak nasz powstał Zbawiciel.
  7. Wdzięcznym sercem alleluja, * zaśpiewajmy alleluja, * Zbawcy Zmartwychwstałemu.